Člověk toxický

V dobách nadužívání psychologických a psychiatrických pojmů se mezi již zlidovělé psychopaty, tedy hraničáře, hysteriky, narcisy či asociály, vmísil i  termín “toxický člověk”. “Ten je ale toxický! Má s ní přímo toxický vztah!”, dozvídám se při odposlechnutí rozhovoru dvou luxusně oblečených dam. Toxická bytost se k nám vplížila jako termín interdisciplinární, vyskytující se na pomezí psychologie a toxikologie. Toxin je jed, avšak můžeme se na něm stát závislými. To samé platí o toxických jedincích. Paracelsus (1493-1541) řekl: „Všechno je jed, ve všem je jed. Záleží pouze na dávce.“  Toxičtí lidé na rozdíl od jiných jedů vnikají do našeho organismu sociálním stykem.

Podívejme se teď na význam pojmu “toxická osobnost”. Jedná se o věčně negativní a zasmušilé lidi, plné nervozity, kritičnosti a cynismu. Když je potkáme, cítíme nečekaný úbytek energie a zhoršení nálady. Jsou často majetničtí a nalepí se na nás, vysávají z nás pozitivní energii, elán a nadšení. Přivlastní si částečně naši identitu a často se stěžují na něco, čím se nám zavděčí. Určité podtypy toxických lidí jsou tak pasivně agresivní, že stačí několik chvil v jejich přítomnosti a citlivější jedinec začne cítit a prožívat jejich zlobu, špatně skrývanou zlost a zášť. Jiný podtyp je agresivní viditelně a mimořádně aktivně. Křičí, vzteká se, má ataky zlosti a zuřivosti. Oba typy poukazují na naprosto nezvládnuté zvládání agresivity. Chraňte se před nimi. Mechanismus přenosu je u těchto jedinců mimořádně silný.

Kromě permanentního negativního naladění a nálady je dalším znakem toxické bytosti negativní postoj k celému životu. Erich Fromm je označil za nekrofilní charakter se zálibou ve smrti, destrukci, zániku, který je v jeho typologii opakem charakteru biofilního, život milujícího. Nekrofilní osobnost má ztuhlé a vzpřímené držení těla, zvláštní úsečnou dikci a dívá se kolem sebe pohledem, jakoby někde blízko něco páchlo. Nejvíce mu smrdí biofilní charaktery, plné elánu a tvořivosti a milující život. Zároveň z nich ale také nejvíc čerpá. Nekrofila ve Frommově pojetí sexuálně nevzrušují mrtvoly, ale jedná se o chladného, nevzrušivého stoupence řádu a pořádku, žijícího v minulosti, posedlého mocí, sílou, kontrolou, mechaničností a zánikem.

Toxické osobnosti milují pozornost. Tu však rády získávají pro ně důvěrně známým, toxickým způsobem. Šířením a hlásáním svých negativních názorů a do slov proměněných frustrací se vždy ukojí. Často se s nimi můžeme potkat nejen v práci či v rodině, ale i na sociálních sítích, kde zabírají neskutečně velký prostor v diskusích při šíření extrémních názorů, přičemž v hlavní roli každého komentáře vystupuje vždy Jeho/Její Veličenstvo Toxická Osobnost. Nelitujte je. Nesnažte se je pochopit. Rovnou je mažte nebo blokujte. Nenechte je čerpat ze svého drahocenného času, energie či pozitivního světonázoru.

Další specialitou,to však nejen toxické osobnosti, jsou pomluvy.

Pomluvy , šeptané s příslibem exklusivity sdělení, doplněné často neupřímným soucitným pohledem a gestem, jsou hybnou sílou existence každé toxické osobnosti. Milují je, rozšiřují je a žijí z nich. Cizí neúspěch, prohra, rozchod, rozvod, ale i nemoc a smrt opravdového Toxina či Toxinku vždy pohladí na duši. Rádi detailně rozebírají cizí selhání, které jim dávají pocit vlastní hodnoty a zvyšují jejich cenu na trhu a také pošramocené sebevědomí. Neštěstí druhých zároveň rozvíjí jejich představu o světě jako místě plném zla, hrůzy, smutku, neštěstí a nenávisti. To je ale svět, ve kterém oni žijí. Nežijí v něm  rádi, neboť oni rádi nedělají nic. S oblibou však šíří strach, svou úzkost přenáší na druhé a každodenně sobě i ostatním dokazují, jak strastiplný ten život vlastně je.

Já se v  praxi se většinou potkávám s oběťmi, dlouhodobými partnery, známými, či kolegy toxických osobností. A kde je potkáváte Vy? A co máte dělat, aby vám toxičtí lidé neubírali tak potřebnou životní sílu?

Rozpoznejte je a zbavte se jich. Intuitivně cítíte či vnímáte, s kým jste nebo nejste rádi a šťastní. Myslete na své potřeby, pocity, následujte svůj instinkt a vyhýbejte se těm lidem a vztahům, které vás ničí, poškozují, vysávají. Pokud se Toxina či Toxinky z rodinných či finančních důvodů zbavit nemůžete, určete si své hranice a dodržujte je. Nepovolujte. Používejte svou empatii nejen na to, abyste pochopili vývoj toxické osobnosti a její depresivní svět, ale i sami sebe. Chraňte se.  Pokud jste lidumilové a několik toxických osobností podporujete, určete si sami pro sebe hranice, kam až zajdete. Pomoc bližnímu se často změní ve smrtonosné zneužívání.

A o to vy rozhodně nestojíte!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s