“Nečasův syndrom” aneb v osidlech korporátní psychopatky /Natalia Schwab Figusch

"Nečasův syndrom" je odvozen od bohaté symptomatologie bývalého předsedy vlády Nečase, vlivem jehož milenky Nagyové mimo jiné padla česká vláda.Veškeré podobnosti s tímto případem jsou čistě metaforické. Věnováno všem obětem korporátních psychopatek.eye-716008_640

 Co se stane, když se korporátní psychopatka potká s majitelem společnosti či výkonným ředitelem?
Pokud oplývá silným sexappealem, dostatečnými interpersonálními dovednostmi a zejména skvostnými manipulativními schopnostmi, nastává v dané společnosti hotová katastrofa.
Šéf, který předtím prýštil vizemi, strategiemi, originálními a neotřelými nápady, má najednou místo šedé mozkové kůry zapojené základní funkce úplně jiného orgánu. KorpoPsychopatka začíná ovládat nejen jeho myšlenky a pocity, ale i chování ke kolegům, podřízeným a rodině. V neposlední řadě začne mít zdrcující účinky na celkové fungování organizace.
Jakým způsobem korporátní psychopatka, stejně jako psychopatka státní správy nebo jiné organizace, funguje?
Vysoce manipulativní, kontrolou a ovládáním posedlá žena, nikdy neztrácí čas s poddanými. Okamžitě upne svůj naivní zrak, mírně šišlavou roztomilou mluvu i veškerou sexuální energii na Šéfa. Neomylně vytuší, kdo za tím vším stojí, kdo všechno ovládá, koordinuje. Vybírá si jenom ty, co rozhodují.
Postupuje pomalu, strategicky, v malých, ale významných krocích. Cílem je vždy úplné ovládnutí Šéfa (dále i Oběti). Přes počínající servilní a submisivní chování, opepřené nevinným a zároveň vilným pochichtáváním a přísliby nehynoucí loajality, začínají postupně prokvétat těžké manipulativní projevy. Oblíbenost politiky cukru a biče je u KorpoPsychopatek nesmírná. Používají je nejen jako standardní chování k podřízeným nebo kolegům, ale obdobným způsobem odměňují i trestají svou exekutivní oběť. Líbivý úsměv, slovní pochvala, či jiná odměna specifického charakteru, patří mezi metodiku cukru.
Trestání nastává formou nadouvání se, urážení se i urážení druhých, shazování, pokořování či ignorování oběti. Odmítání tělesných požitků patří mezi velmi oblíbené prostředky bičování. Obecně platí, že čím primitivnější techniky, tím výraznější účinek na oběť mají.
KorpoPsychopatka se vine tělem i duší k oběti jako liána. Postupně patologicky narušuje její prostor, osobní, rodinný i pracovní, přičemž si neustále uzurpuje víc a víc místa. Předtím nesmírně sebevědomý a kontrolující šéf najednou začíná mít problémy doma, s manželkou, ve vztahu s dětmi, vážné trhliny se však začínají objevovat i v práci. KorpoPsychopatka totiž nelení a hlubokým působením na sexuální stránku Šéfa ho pomalu rozvrací osobnostně i sociálně. Mimořádně se ji to daří.
K osobním problémům se postupně začínají přidávat problémy pracovní, členové předtím sehraného a semklého týmu dané společnosti sice nejdřív tiše a pak stále hlasitěji upozorňují na vzniklé nebezpečí, ale postupně to vzdávají. Trhliny jsou pořád větší a významnější. Nastal čas vážných korporátních rozhodnutí, které však už nepřijímá šéf, ale KorpoPsychopatka. Manipulace prochází celou společností, vztahy se mění, lidé začínají být nespokojení, demotivovaní, rozrušení a postupně hledají nové místo či uplatnění mimo zónu podivného psychoteroru. KorpoPsychopatka je na vrcholu. Šťastně a spokojeně si buduje novou mocenskou strukturu, začíná najímat své lidi, většinou jedince bez osobnosti nebo se přetvařující, ti jí totiž vše odkývnou a odsouhlasí a nemilosrdně zatočí s každým, kdo se jí staví do cesty. Její jednání je prošpikováno psychickým násilím a šikanou, zprvu skrytými, pak veřejnými. Začíná ovlivňovat a měnit sociální procesy, stavy a vztahy. Výrazně v tom výrazně vyniká, inteligentní jedinci brzy přijdou na to, že jediná možnost, jak se bránit, je naoko se přizpůsobit nebo odejít.
Z kdysi zdravé společnosti či organizace, kde byla radost pracovat, se stává bitevní pole a pirátský ostrov.
Jak z toho ven? Šéf si musí uvědomit, že má vážný problém. Nesmí přecenit své síly, myslet si, že má vše pod kontrolou a že má, když se mu zachce, moc změnit situaci, protože vše stále ovládá. Narušené osobnosti nepracují s logickým scénářem. Doporučuji k řešení přizvat nestranného odborníka z oboru psychologie nebo dobrého kouče. Pokud si Šéf neuvědomí, že má problém a musí ho velmi důrazně a odvážně vyřešit, může to mít pro jeho společnost až fatální ekonomické i sociální důsledky.
Aplikovatelnou účinnou strategii využívají odborníci v oblasti manipulace sektami či zhoubnými kulty. Postupné deprogramování oběti neboli řízená likvidace patogenu KorpoPsychopatka je procesem, v rámci kterého je oběť s použitím jisté míry psychického nebo fyzického násilí odvedena od kultu této dámy. Hlavním cílem je přerušení veškerých kontaktů a postupné vrůstání do nové reality bez její přítomnosti.
Důsledky takového stavu mohou být pro manažera katastrofální – organizační, osobní i rodinný rozvrat s dlouhodobými následky. Čím déle však situace trvá, tím jsou její důsledky závažnější.
Pokud máte pocit deja vu, začněte s řešením ihned. Včera bylo pozdě.

Pro odbornou konzultaci nás kontaktuje na našich stránkách http://www.TerapieZlatnicka.cz

Mgr. Natália Schwab Figusch –  nataliafigusch@gmail.com