Cena za manželskou věrnost Reflexe psychoterapeutky

Máte slovo Michaely Jílkové – Cena za manželskou věrnost. (S advokátkou D. Kovářovou, dětským psychologem J. Šturmou, vztahovým poradcem L.Kantorem, advokátkou A.Šípovou). Vysílání ČT1 dne 8.12.2022.

Advokátka Kovářová (dále paní Daniela), která je zároveň i nově zvolenou senátorkou se rozhodla pozvednout na celostátní úroveň “dobré vzory”. Ty spočívají v tom, že dlouhodobá “dobrá manželství”, která sice nejsou podmíněna sexuální věrností, ale mnoholetým  vytrváním ve svazku, chce odměňovat státním vyznamenáním. Idea staré dobré diamantové svatby by nebyla mimo, pokud by se nechala rozhodnutí na osobní, tedy rodinné úrovni. Avšak senátorky Kovářová a Chalánková z nově založeného senátního podvýboru pro rodinu Výboru pro sociální politiku mají mnohem větší ambice. 

O svých motivech promluvila tato senátorská verze laskavé víly, připravená konat dobro v celé zemi a  udělovat zasloužilým párům cenu za manželskou věrnost či spíš vytrvalost, protože sexuální věrností odměněný pár být proslulý právě nemusí, i v dynamickém pořadu Máte slovo s M. Jílkovou.

Paní Daniela přitom ještě pojala zázračnou superschopnost, nad kterou my terapeutky a terapeuti jenom bledneme závistí a sice poznat za třicet sekund pozorování páru, zda jde o “dobré manželství”. Touto dovedností je podle ní obdařen každý z nás. Námitky přítomného vztahového poradce Kantora, že zvnějšku vlastně nemůžeme odhadnout co se ve vztahu děje a v jakém stavu pár je, paní senátorka komentuje shovívavým úsměvem. Publikum přesvědčivě ujišťuje, že přece starostové obce všechno ví a jí samotné stačí půlminutový pohled na přítomného dědečka s babičkou a ví to taky. 

Problém domácího násilí a jeho dopadu na ženy, děti a celé rodiny zjevně přenechává jiným, kteří se v negativních jevech “vyžívají” a ona hledá “dobré vzory”. Při jejich hledání však na vlastní “dobré vychování” zapomíná a svým oblíbeným pasivně agresivním způsobem napadá přímo moderátorku pořadu, která sama podle ní není schopna žít dobré manželství. 

V pořadu (a bohužel i v Senátu) jde však paní Daniela mnohem dál. Zavádějící je její prapodivná interpretace státu jako ustavitele manželské povinnosti provozovat sex a mít děti s odvoláváním se na znění občanského zákoníku. “Stát očekává, že máte mít sex,” lže do očí divákům a obávám se, že i sama sobě. Manželská sexuální povinnost však ze žádného zákona nevyplývá a tato rétorika je nerespektující a nebezpečná, vysvětluje v reakci advokátka Adéla Šípová. Není pravda, že by manželé měli povinnost plodit děti, dodává. 

“Je to desatero, je to cíl, je to grál,” obhajuje se zářícím pohledem povinnost mít děti paní Daniela a dodává: “Na co si tady hrajeme?”

Velmi dobrá otázka, asi první věta, se kterou s paní Danielou souhlasím. Její následné sentimentální povzdechy nad tím, že se vůbec neučíme žít šťastně, neučíme žít ve vztazích a rozvody zatíží každé dítě, už jenom dokreslují narativ trhovnice a argumentačně vyprahlé normalizátorky, který se s ní táhne celým pořadem. A zjevně i celým jejím bytím. 

Pokud jsou snahy paní Daniely jenom tragikomickým pokusem učinit pořad víc konfliktnějším, divácky atraktivnějším a vlít lahvičku oleje pod kotel, všechno se zdá v pořádku. Efektní to vpravdě bylo. Avšak pokud je tohle projev členky ústavně-právního výboru a podvýboru pro rodinu Výboru pro sociální politiku Senátu ČR, je něco hodně špatně.

Musíme proto výrokům paní Daniely chtě nechtě věnovat adekvátní pozornost, protože nám v rámci České republiky právě zasévá legislativní normy pro českou verzi série Handmaid’s Tale. A žít Deník služebnice Margaret Atwood v České republice prostě nechceme. Ani jednu sérii!