Vražedná empatie

V našich životech, plných neustálého seberozvoje, bývá empatie hodnocena pozitivně. Avšak i empatie se může stát léčkou či skvělým prostředkem manipulace těch, kteří ji dokážou zneužít. Některé lidi přílišný ohled k potřebám druhých válcuje a vnitřně ničí. Nakonec se i sebelaskavější pohnutky obrátí proti nim.

Empatie je schopnost vcítit se do druhých lidí. Přenést se do světa jejich vnitřních pochodů, myšlenek, citů, vjemů, potřeb. Být a žít v jejich kůži. Na moment, či na delší dobu.

V životě silně empatických jedinců  někdy nastává zlom a začnou se vciťovat do potřeb, tužeb a hodnot druhých natolik, že potlačí sebe sami a stávají se jejich poddanými. Tady naráží nejistá identita, slabší ego na jedné straně na mnohem sebevědomější a průraznější osobnost druhého. Pohnutky k tomuto rozplynutí se vlastního světa ve prospěch světa druhého jsou mnohdy šlechetné. Jedná se o péči, dobro, lásku, touhu po harmonii, souznění, či soucit. Často je i pohodlnější přenést odpovědnost za sebe sama na druhého a beztrestně si pak relaxovat ve vlastní, slabší pozici. I selhání, prohry, nenaplňování vlastního potenciálu se přežívají líp, když mají na koho přenést zodpovědnost či svalit vinu. Vzdávají se však sami sebe. A to je pro člověka vždy nebezpečné.

Největším úskalím je nadměrně vyvinutá empatie u osobností manipulativních, často psychicky narušených. U manipulátora se empatie stává jeho nejsilnější zbraní, kterou bez výčitek a bezostyšně využívá. Není silnějšího prostředku manipulace než to, že druhý velice přesvědčivě jedná v nejlepším zájmu své oběti. Manipulátor se  vžije nejen do potřeb, pohnutek, ale zejména do slabých stránek, nejistot a pochybností svých protějšků. Ty bravurně využívá a neustálým snižováním sebevědomí mistrně vyvolává pocity viny a selhání. Pak zbývá už jenom nasadit oběti do hlavy vlastní program a druhý skoro položí svůj život v jeho, či její prospěch.

Být či nebýt empatický? Rozhodně ano, ale neustále hodnoťte kriticky svoji motivaci a osobní pohnutky. Srovnávejte svůj život s tím, jak jste doopravdy chtěli žít. Řiďte se svými pocity, skutečnými vjemy, intuicí a používejte praktický rozum. Pokud jste se už jednou obětí obdobného manipulátora stali, vězte, že se to může časem zopakovat. Věřte hlavně sami sobě a nenechte se od nikoho přesvědčit, že vás zná líp a ví, co je pro Vás nejlepší. Nejste přeci tak naivní, aby vás podobně otřepané fráze donutily vzdát se kontroly nad vlastním životem a bytím.

Mgr.Natalia Schwab Figusch, nataliafigusch@gmail.com